Mesafeli Satış Sözleşmesi


1.  TARAFLAR

 

1.1 SATICI:

 

ÜNVANI: Oğuzhan TURAN

ADRES: Alacaatlı Mah. 5088 Cad. 222 Sk. No:67 A/31 Çankaya/ANKARA

TELEFON: 0(553) 240 67 67

E-POSTA: info@shoescountry.com

 

1.2 ALICI

 

www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com web adresinden üyelikli/üyeliksiz alışveriş yapan tüm alıcılar (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır).

 

2. KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com internet sitesinden, elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6052 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

3. ÜRÜN BİLGİLERİ

 

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka ve modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

4. ÜRÜN TESLİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

4.1 Ürün, kargo şirketi marifetiyle, ALICI’nın www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com web sitesinde ödeme sayfasındaki Fatura Adresi formuna girmiş olduğu adresine ve adına, teslimat adresi farklı ise Teslimat Adresi formuna girmiş olduğu ………………………… adresinde ………………… isimli kişiye teslim edilecektir.

 

4.2 Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Teslim anında, alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden ALICI sorumludur.

 

4.3 Teslimat, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin, SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren en geç yasal 30(otuz) günlük süre içinde teslim eder. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar işbu sözleşmedeki 7.2 maddesindeki gibi iade edilir.

 

4.4 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ‘’Ön Bilgilendirme Formu’’nun ve İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

5. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1 ALICI, bildirdiği teslimat adresine ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

 

5.2 Ürünün ALICI’ya tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3(üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

 

5.3 Vadeli satışların, sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlülükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, Banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini kontrol edebilir.

 

5.4 ALICI’nın kredi kartı ile ödeme yaparak verdiği siparişi cayma hakkını kullanarak veya işbu sözleşmede belirtilen başka herhangi bir sebeple iptal etmesi halinde , ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın Banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2(iki) ila 3(üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın Bankaya iadesinden sonra, ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin, tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.5 SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve varsa kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

5.6 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

6. CAYMA HAKKI

 

Açılmamış ve kullanılmamış olması şartı ile ALICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14(on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com adresindeki iade formundan veya SATICI mail adresinden veya telefon numarasından ulaşarak bildirimde bulunması ve ürünlerin kullanılmamış olması şarttır. Orijinal kutusu bozulmuş, tekrar satışa sunulma özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi, değişimi kabul edilmemektedir.


Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Kullanım talimatlarına aykırı olarak kullanılan, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

 

Cayma hakkının kullanılması durumunda;

 

a. ALICI’ya veya 3. kişiye teslim edilen ürünün faturası (fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken, kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır),

 

b. İade formu,

 

c. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Cayma hakkının kullanılması durumunda, ürün ve paket kontrolü, SATICI tarafından yapılır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilecek ürün, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gönderilir ve kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. 385 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için, tarafınıza göndermiş olduğumuz e-faturanın çıktısı alınarak iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklere aykırı hareket etmesi halinde SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

7. ÖDEME VE İADE ÖDEMESİ

 

7.1 ÖDEME

 

7.1.1 Kredi Kartı İle Ödeme: Kredi kartı ile ödemede bulunabilmek için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ödeme alanındaki ilgili kısımlardaki bölümlere doldurmanız gerekmektedir. Kredi kartınızla tek çekimde ödemede bulunabileceğiniz gibi, farklı taksit seçeneklerine bölünmek sureti ile de ödemede bulunabilirsiniz. Bankanız, kampanyalar düzenleyerek, sizin seçtiğiniz taksit ededinin üzerinde taksit adedi ve/veya taksit öteleme uygulayabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın insiyatifindedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı, eğer taksitli ise, taksit adedine bölünerek, tek çekim ise, toplam tutar kredi kartı ekstrenize, bankanız tarafından yansıtılır. Bankanız, taksit tutarlarındaki küsürat farklarını dikkate alarak, aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulmasında sorumluluk bankanızındır.

 

7.1.2 Havale İle Ödeme: Havale ile ödemede bulunmak isterseniz www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com web adresindeki  Banka Hesapları alanından, banka bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 

7.2 İADE ÖDEMESİ

 

7.2.1 Kredi Kartı İle Ödemede İade: ALICI’nın cayma hakkını kullanması ve/veya siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerde tedarik edilememesi ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir.

 

ALICI, ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka, ALICI’ya geri ödemesini taksit ile yapabilir. Bankaya ürün bedelinin tamamı tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. ALICI’nın iadeye kadar ödemiş olduğu taksit tutarı, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihi çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri, satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini, kabul ve taahhüt eder.

 

7.2.2 Havale İle Ödemede İade: Havale ile ödeme seçeneklerinde iade, ALICI’dan, banka hesap bilgileri istenerek ALICI’nın belirttiği hesaba eft/havale olarak geri iadesi yapılır. Geri iade yapılacak hesabın ALICI’nın adına olması şarttır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini, kabul ve taahhüt eder.

 

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirememesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106. ve 108. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında herhangi bir tarafın, edimlerini süresi içinde haklı bir nedeni olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf, söz konusu edimin yerine getirilmesi için, edimini yerine getirmeyen tarafa 7(yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirmemesi durumunda, edimini yerine getirmeyen taraf, mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

SATICI’nın işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler(nakliye firmasından kaynaklı nedenler, hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, darbe, savaş ve yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar) nedeni ile sözleşme konusu ürünü, süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödemiş olduğu tutar, 14 gün içerisinde ALICI’ya, işbu sözleşmedeki 7.2 maddesindeki gibi ödenir.

 

9. YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar SATICI’nın veya ALICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

10. YÜRÜRLÜK

 

www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda, ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com web sitesi üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?