Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirmewww.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com olarak, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

 

1. Kişisel Veri Nedir ?

KVKK kapsamında kişisel veri; kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi(kişisel veriyi), ve bunun özel bir türü olan ‘Özel Nitelikli Kişisel Veri’ ise; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi(Özek Nitelikli Kişisel Veri) ifade eder. Bu aydınlatma metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz ?

Yürütmekte olduğumuz, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlülüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik önlemlerini almaktayız.

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK madde 5.1, madde 6.2 ve madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz.

a. EK1 (Kıyafet Dolabı) de anılan ancak bunlarla sınırlı olmayan ve zaman zaman işbu Aydınlatma Metni kapsamında güncellenecek Kıyafet Dolabı markalarına ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği internet sitelerimiz başta olmak üzere Kıyafet Dolabı tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz (internet siteleri), mobil ve sair uygulamalarımız ve diğer tüm çevrimiçi mecralar (medya araçları) üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan Kıyafet Dolabı yahut aşağıda belirlenen şekilde 3. kişilere ait çerezler (çerez) kanalıyla,

b. Kıyafet Dolabı tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve Kıyafet Dolabı adı altında yürütülen tüm satış ve pazarlama ağı (www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com) kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında,

c. Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Kıyafet Dolabı ve Kıyafet Dolabı markası adına işletilen hesaplar (sosyal medya) kanalıyla,

d. e-posta adreslerimiz (e-posta) üzerinden yürütülen yazışmalar Kıyafet Dolabı ve Kıyafet Dolabı markasına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (sms) veya multi medya mesajları (mms) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (iletişim araçları) kanalıyla,

e. Kıyafet Dolabı veya Kıyafet Dolabı’nın hizmet aldığı iş ortakları tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (çağrı merkezi) kanalıyla,

f. Kıyafet Dolabı’nın hizmet verdiği yahut  hizmet aldığı iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla,

toplamaktayız.

 

3. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz ?

İşlediğimiz kişisel verilerinize, aşağıdaki örnekler verilebilir.

a. Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Ad, soyad, doğum tarihi, TC kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, açık adres, anket ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız her türlü kişisel verileriniz.

b. Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan kişisel verilerinizdir.

c. Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler: Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin, daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak, tarafımızla paylaştığı, güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri, hesap bilgiler, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri, aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (sponsorlu bağlantılar) gibi kişisel verilerinizdir.

 

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz

a. Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da kişisel verileriniz işlenebilmektedir. (KVKK madde 5.2, madde 6.3 ). Bu kapsamda;

(1) Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,

(2) Fiili imkansızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde,

(3) İnternet siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerinizin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com sanal mağazasında alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla,

(4) Temel hak ve özgürlüklerinize  zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz.

(5) Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve sosyal medya kanalları gibi vasıtalarla, sizin alenileştirdiğiniz kişisel verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

b. Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi açık rızanızı almamız halinde (KVKK madde 5.1, madde 6.2 );

(1) İnternet reklamcılığı, Targeting (hedefleme), re-targeting (yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet ve reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması,

(2) İnternet sitelerimizden, nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, internet sitelerini daha keyifli hale getirip, internet sitelerinin kullanımının ve işlevselliğinin artırılması, internet sitelerini ziyaret esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgili alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlama amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması, ayrıca www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com sanal mağazasında ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel ürünlerin sunulması,

(3) Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkiler Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması,

(4) Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması,

(5) Elektronik ticari ilişkilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyeti anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi,

(6) Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi,

(7) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

Ayrıca, Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz de açık rızanız alınarak KVKK madde 5.2’de belirlenen amaçlarla ve işbu aydınlatma metninde (1)’den (7)’ye kadar belirlenen amaçlarla işlenebilmektedir.

Bu kapsamda, işbu aydınlatma metninde açık rızanızı gerektiren işleme türlerinin her birine açık rızanız istenen dökümanlarda ve alanlarda bu rızayı vererek size daha iyi hizmet vermemiz için bizlere destek olabilirsiniz.

 

5. Kişisel Verilerinizi İşleme Süremiz Nedir ?

Kişisel verileriniz başta KVKK olmak üzere, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı sürece işlenecektir.

 

6. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz ancak yukarıda açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla, aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Bunun haricinde ancak açık rızanızın alınması şartı ile yurtiçinde ve yine yukarıda belirtilen ülkelerde bulunan, pazarlama ve satış desteği veren, yukarıda belirlenen açık rızanıza istinaden, kişisel verilerinizi işleyebilecek üçüncü kişilere açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir. Ayrıca açık rızanıza istinaden Kıyafet Dolabı’nın bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda kişisel verilerinizi devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere, devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem süresince, bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf, varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan kişisel verilerinizi, kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

 

7. Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK’dan Doğan Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteğimiz

KVKK madde 11 uyarınca www.shoescountry.com’a ve www.kiyafetdolabi.com'a başvurarak;

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurtiçinde ve/veya yurtdışında, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme,

f. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde, bu işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

h. İşlenen kişisel verilerinizin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,

ı. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com web sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden ulaşarak, kimliğinizi tespit edici belgeler(kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi) ile ve ıslak imzalı olarak bize ulaştırabilirsiniz. www.shoescountry.com ve www.kiyafetdolabi.com, talebinizi, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi nedeni ile bir maliyet doğması halinde, yalnızca Kişisel Veriler Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edilebilir.ÇEREZ POLİTİKASI

1. Çerez Nedir ?

Çerezler, internet üzerinden, internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ağ erişimi olan cihazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla depolanan www.shoescountry.com ce www.kiyafetdolabi.com yahut üçüncü kişilere ait küçük metin dosyalarıdır. Aydınlatma metninde tanımlandığı üzere internet sitelerinde çerezler kullanılmaktadır.

 

2. Neden Çerez Kullanıyoruz ?

Cihazınıza bağlı olarak, çerezleri aşağıdaki ;

a. İnternet sitemize ziyaretinizi daha keyifli hale getirip, internet sitemizin kullanımını ve işlevselliğini arttırmak,

b. İnternet sitemizin, bir sonraki ziyaretinizde sizi tanıması, beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sunmak,

c. İnternet reklamcılığı, targeting (hedefleme), re-targeting ( yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi, size özel ürünlere ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak, tercihlerinizi ve son satın alımlarınızı göz önünde bulundurarak ticari faaliyetlerde bulunmak, trafik istatistikleri oluşturmak,

d. İnternet sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek,

amaçlarıyla kullanmaktayız.

 

3. İnternet Tarayıcınızdan Çerez Ayarlarını Nasıl Düzenleyebilirsiniz ?

İnternet tarayıcılarınızın varsayılan ayarları genellikle çerezleri kabul edilecek şekilde programlanmakla birlikte tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek, kolaylıkla düzenleme yapabilirsiniz.

Ancak, tarayıcınızda çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz, bütün internet sitelerinde sunulan işlevsel özelliklerin tamamından yararlanamayabilirsiniz. İnternet tarayıcınız üzerinden çerezleri devre dışı bırakarak, internet sitelerinin iyi bir şekilde çalışması için gerekli olan çerezler de dahil olmak üzere tüm çerezleri devre dışı bırakmış olursunuz.

Çerez ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için, tarayıcı ayarlarınıza başvurunuz.

 

3. Üçüncü Kişilerden Çerez Kabul Ediyor Muyuz ?

Web sitemizi ziyaretiniz esnasında reklamlar dahil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek ve geliştirmek amacıyla, üçüncü kişi web sitelerinden gelen aşağıda sayılan çerezler cihazınıza depolanabilir;

a. Sosyal Ağ İçerikleri: Sosyal ağlardan gelen içerikleri destek sayfalarımızda yayınlayabiliriz. Bu nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili sosyal ağdan gelen bir çerez, cihazınızda saklanabilir. Daha detaylı bilgi için bu sosyal ağların çerez politikalarını okumanız önerilir.

b. Flash Çerezleri: Flash yazılımı tarafından depolanan dosyalardır. Bu araç, çoğunlukla, hareketli grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri görüntülemek için internet tarayıcılarının bir uzantısı olarak kurulur. Dolayısıyla, bu uygulamanın kullanımı nedeniyle flash çerezleri kurulabilir.

Daha fazla bilgi için www.adobe.com web sitesinde yer alan çerez politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

 

5. Üçüncü Kişi Destek Sayfalarına Çerez Yerleştiriyor Muyuz ?

Çerezlerimizi, markalarımıza ve/veya ürünlerimize yönelik reklamlar yayınlayan iş ortaklarımızın web sitelerine yerleştirebiliyoruz.

Bu Çerezler size, ilgili alanlarınıza hitap eden uygun içerik sunmak ve içeriğimize (reklam dahil) ne süreyle görüntülendiğini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?